eldercare-ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี

การดูแลผู้สูงอายุจากภายในเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

ในความเป็นจริงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพและเสียหายได้ทุกเมื่อ  สาเหตุเนื่องมาจากการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ขาดคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ ที่ถูกหลักและเหมาะสม เมื่อนานวันเข้าจากเดิมที่สภาพร่างกายก็ย่ำแย่พอสมควรก็จะกลายเป็นทรุดหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเพื่อพักรักษาตัวระยะยาวเลยก็เป็นได้  เพื่อสุขภาพที่ดีคุณจึงจำเป็นต้องดูแลผู้สูงอายุอยู่เสมอโดยเน้นไปที่การดูแลจากภายในก่อนได้

¤ งานดูแลผู้สูงอายุ กับ การดูแลด้วยใจ ¤

การดูแลผู้สูงอายุจากภายใน เริ่มตั้งแต่การเลือกอาหารในแต่ละมื้อ การส่งเสริมให้ออกกำลังกายและปรับสภาพจิตใจให้คิดในแง่บวกทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแบ่งวิธีดูแล เป็นดังนี้

  •  การเลือกอาหาร 

แนะนำให้เลือกอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินอย่างการบริโภคปลา เนื้อสัตว์ แคลเซียม สังกะสี เหล็ก วิตามินต่างๆ  เพื่อช่วยให้ระบบการซ่อมแซมร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะกับร่างกายมากที่สุด ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุด้านอาหารนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อ

  • การออกกำลังกาย 

ผู้สูงอายุ แม้จะอายุมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องออกกำลังกายเพราะการขยับเขยื้อนร่างกายนั้นช่วยให้ไขข้อ กระดูกและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นให้กลับมาทำงานตามปกติ  หากผู้สูงอายุออกกำลังกายเป็นประจำก็ย่อมส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่เสมอ  ข้อแนะนำในการออกกำลังกายของคนในวัยนี้คือเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายแทนการออกแรงเป็นเวลานานและพยายามลดแรงกระแทกไม่ให้เกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากเกินไป

  • สภาพจิตใจ 

ผู้สูงอายุ  หลายๆคนพอลูกหลานเริ่มโตขึ้นเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันก็ลดน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย  สาเหตุหลักเหล่านี้ทำให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุแย่ลง มิหนำซ้ำยังทำให้เกิดความรู้สึกขาดกำลังใจและสิ้นหวังในการใช้ชีวิต  ร่างกายจึงได้รับผลกระทบ เช่นป่วยเป็นโรคต่างๆหายช้า ร่างกายเสื่อมสภาพ หากปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจเกิดอาการซึมเศร้าร่วมด้วย ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุในด้านสภาพจิตใจจึงถือเสมือนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้ผ้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่ดีและแข็งแกร่ง

“เมื่อได้รับการดูแลพร้อมกันทั้ง 3 ส่วนสภาพร่างกายของผู้สูงอายุก็จะเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นจากภายนอกและส่งผลถึงภายนอกซึ่งลูกหลานจะสามารถสังเกตุเห็นได้ก็ต่อเมื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภายในอย่างสม่ำเสมอนี่เอง”