Tue. Jan 31st, 2023
ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

วิธีการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

ในสังคมปัจจุบัน ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจที่ห่อเหี่ยว เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบทางตรงต่อผู้สูงอายุเอง เราจึงควรหันมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ จึงจะสามารถช่วยทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพจิตที่ดี   ซึ่งในวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ ให้คุณมีวิธีดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น  การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุเมื่อพบอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เราต้องอยู่กับท่าน เป็นเสมือนเพื่อนคุยอย่างเป็นกันเอง เป็นเหมือนคู่คิดที่จะคอยรับฟังและให้คำแนะนำในบางเรื่อง อย่างน้อยก็เพื่อให้ท่านสบายใจ และหายจากอาการซึมเศร้าได้บ้าง

  • การทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน

เราควรหากิจกรรมนอกบ้านที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้เจอบรรยากาศใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ ช่วยทำในสิ่งที่ผู้สูงอายุร้องขอ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม เช่น ช่วยออกไปส่งจดหมายให้ อ่านหนังสือให้ฟัง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เราสามารถทำได้ เป็นต้น ก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขเล็กๆน้อยๆได้ ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ดีเช่นกันอย่านำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของเรา ไปเล่าให้ผู้สูงอายุฟัง เพราะว่าผู้สูงอายุมักจะวิตกกังวลง่ายอยู่แล้ว และอาจมีเรื่องเศร้าในชีวิตหรือมีความเครียดอยู่ในตัว ดังนั้นควรเล่าเรื่องดีๆ เรื่องที่ทำให้สบายใจ และน่าสนใจให้ฟังแทน

  • การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุควบคู่กับการดูแลผู้สูงอายุด้านอื่นๆ

การรักษาสุขภาพผู้สูงอายุควรระมัดระวังการเจ็บป่วยและการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นง่ายในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อทำงานดีขึ้น และยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ลดความเครียดด้วยการรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย รับประทานอาหาร เช่น ปลา ผัก ผลไม้ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่น้อยหรือมากจนเกินไป ควรหลีกเลี่ยงอาการที่มีไขมันมาก หรือรสหวานมากเกินไป

  • การพักผ่อนนอนหลับให้นอนหลับให้เพียงพอ

ผู้สูงอายุควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง  จึงคอยกระตุ้นตนเองให้ทำกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบ เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ เล่นดนตรี เมื่อทำให้เกิดความเพลิดเพลินใจ

  • ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว

สัมพันธภาพในครอบครัวเรื่องความรัก ความอบอุ่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และการป้องกันอุบัติเหตุการปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์เสนอคำแนะนำถ้าคิดว่าจำเป็นให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถ้าปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์จะเกิดผลดี ในทางตรงข้าม ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเกิดผลเสียทำให้โรคหายช้า หรือกำเริบได้ และดูแลให้ผู้สูงอายุ ปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น การรับประทานอาหาร การทำกายภาพบำบัด การพักผ่อนนอนหลับ การรับประทานยา รวมทั้งการนำผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพตามแพทย์นัด

  • ห้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนคลายความวิตกกังวล

ความวิตกกังวลที่อาจจะมาจากสาเหตุการเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยการให้พูดถึงความไม่สบายใจ หาสาเหตุว่ามาจากอะไร ให้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กำลังใจผู้สูงอายุแนะนำให้ผ่อนคลาย ทำสมาธิ พาไปเที่ยวหรือพักผ่อนเป็นครั้งคราว เมื่อผู้สูงอายุเจ็บป่วยหรือไม่สบายทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ลูกหลานหรือผู้ดูแลจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยไม่บังคับหรือเข้มงวดจนเกินไป อดทนและเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ

                  จากวิธีข้างต้นคงจะดีไม่น้อยหากเราได้ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ เพราะเมื่อผู้สูงอายุมีจิตใจที่สมบูรณ์ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และสิ่งเหล่านี้คือข้อแนะนำที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ สังเกต และปฏิบัติตัว เพื่อช่วยผู้สูงอายุให้มีเพื่อนคุย การอยู่ใกล้ๆ และคอยรับฟังพวกท่านบ้างจะช่วยให้ท่านคลายกังวลลงได้บ้าง