Fri. Jun 9th, 2023
ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงวัย

การจัดการอารมณ์วัยทอง

วัยทอง มักจะใช้เรียนผู้หญิงที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย แท้จริงเเล้ว วัยทอง เป็นอาการของสตรีที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน  บางคนก็เรียกว่า  “วัยหมดระดู”  เรื่องของการเข้าสู่วัยทอง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสตรีเพศที่เปลี่ยนไปตามวงจรของชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเข้าสู่วัยทองคุณผู้หญิงก็เสี่ยงที่จะมีโรคหลายโรคเกิดมากในวัยนี้ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน มะเร็งเต้านม เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ตนเองว่ามีอาการเหมือนคนเข้าสู่วัยทอง คุณควรปฏิบัติตน ดังนี้

ข้อปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์วัยทองเพื่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ดี

1.ให้ความใส่ใจในการเลือกอาหารการกิน ควรเน้นการรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูง

2.ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

3.เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์

4.ใช้สารหล่อลื่นก่อนร่วมเพศ

5.ตรวจเต้านม มะเร็งปากมดลูกทุกปี

ด้าน ศ.นพ.นิมิต  เตชไกรชนะ  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า  เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา  ในขณะที่สตรีส่วนใหญ่ยังมีอายุยืนยาวไปไม่ถึงระยะเวลาที่จะเข้สู่วัยหมดระดู  สตรีในยุคนั้นจึงยังไม่ประสบปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัยทองมากนัก  อย่างไรก็ตาม  อายุขัยของสตรีทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ดังเช่น  สตรีไทยที่มีอายุขัยเฉลี่ยในปัจจุบันมากกว่า  70 ปี  จึงมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตและประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงในวัยทองมากขึ้น

เตรียมตัวเพื่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยทอง

เป็นการดีที่เราจะทราบถึงอาการของคนในวัยทอง เพื่อเตรียมรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองทั้งด้านร่างกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ส่วนวิธีการรักษา ประกอบด้วยการรักษาด้วยยาหรือฮอร์โมนทดแทนในระยะแรก เพื่อรักษาระดับฮอร์โมนในเลือดไม่ให้แกว่งไกวมากนัก  จะช่วยให้สภาพจิตใจและอารมณ์มั่นคงขึ้น  ทำให้ง่ายต่อการรักษาในขั้นต่อไป ทั้งนี้ ในบางรายที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างฉับพลัน  ก็อาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนในระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ และเมื่ออาการสงบมั่นคงแล้ว  จึงค่อยลด  ละ  เลิกการใช้ยา

           ฉะนั้น เมื่อเข้าสู่วัยทองแล้ว เราก็ควรจะดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับวัย  ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือประพฤติตัวเหมือนวัยสาวเพราะร่างกายของคนเรานั้นต้องการอาหาร  การดูแลพักผ่อนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวัย