Tue. Oct 20th, 2020

Month: December 2017

เทรนด์ใหม่ นักช็อปออนไลน์สูงวัย ผู้สูงอายุไม่สนใจราคา

เทรนด์ใหม่ นักช็อปออนไลน์สูงวัย ผู้สูงอายุไม่สนใจราคา ด้วยประชาการผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมช็อปออนไลน์ผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ลงทุนทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้ามไป ด้วยเหตุผลสำคัญที่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีกำลังซื้อสูง เพราะมีเงินเก็บมาจากการทำงานทั้งชีวิต  จึงเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจในอนาคตที่จะเข้ามาเจาะตลาดออนไลน์ในกลุ่มนี้อย่างยิ่งค่ะ พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของผู้สูงวัย พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของคนวัย 40 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงวัยนี้จะอยู่กับร้านค้ามากขึ้น และจะคำนึงถึงแบรนด์และความสะดวกสบายมากกว่าคุณภาพของสินค้า โดยไม่ได้สนใจราคาที่สูงสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะพฤติกรรมการช็อปปิ้งสินค้าและบริการทางออนไลน์ ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนทุกยุคทุกวัยสามารถ…

เข้าใจสาเหตุและหลักการรักษา แก้อาการปวดหลัง ปวดเอว

แนวทางการรักษาแก้อาการปวดหลัง  ปวดเอว อาการปวดหลัง ปวดเอวไม่ได้พบเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น  เป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และพบมากขึ้นในคนวัยทำงาน ซึ่งหากปวดมากอาจไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ    คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง   ความอ้วนหรือการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปทำให้กระดูกสันหลังต้องรับน้ำหนักมาก  จนทำให้เกิดความเสื่อม และไขมันที่พอกพูนทำให้สมดุลของร่างกายเสียไป  ทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะเกิดจากการทำงานเช่น ผู้ที่ต้องยกของ ใช้แรงผลักแรงดึงซึ่งจะส่งผลทำให้กระดูกสันหลังบิด  รวมถึงผู้ที่นั่งทำงานอยู่บนโต๊ะเป็นเวลานานๆ  โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถจนทำให้ปวดหลังและเอวได้  โดยทั่วไป วิธีแก้อาการปวดหลัง ปวดเอว…