วัยทอง : สุขภาพจิตผู้สูงอายุกับการจัดการอารมณ์

ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงวัย

การจัดการอารมณ์วัยทอง

วัยทอง มักจะใช้เรียนผู้หญิงที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย แท้จริงเเล้ว วัยทอง เป็นอาการของสตรีที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน  บางคนก็เรียกว่า  “วัยหมดระดู”  เรื่องของการเข้าสู่วัยทอง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสตรีเพศที่เปลี่ยนไปตามวงจรของชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเข้าสู่วัยทองคุณผู้หญิงก็เสี่ยงที่จะมีโรคหลายโรคเกิดมากในวัยนี้ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน มะเร็งเต้านม เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ตนเองว่ามีอาการเหมือนคนเข้าสู่วัยทอง คุณควรปฏิบัติตน ดังนี้

ข้อปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์วัยทองเพื่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ดี

1.ให้ความใส่ใจในการเลือกอาหารการกิน ควรเน้นการรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูง

2.ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

3.เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์

4.ใช้สารหล่อลื่นก่อนร่วมเพศ

5.ตรวจเต้านม มะเร็งปากมดลูกทุกปี

ด้าน ศ.นพ.นิมิต  เตชไกรชนะ  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  …