Fri. Jun 9th, 2023

สุขภาพจิตผู้สูงวัย

วัยทอง : สุขภาพจิตผู้สูงอายุกับการจัดการอารมณ์

การจัดการอารมณ์วัยทอง วัยทอง มักจะใช้เรียนผู้หญิงที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย แท้จริงเเล้ว วัยทอง เป็นอาการของสตรีที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน  บางคนก็เรียกว่า  “วัยหมดระดู”  เรื่องของการเข้าสู่วัยทอง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสตรีเพศที่เปลี่ยนไปตามวงจรของชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเข้าสู่วัยทองคุณผู้หญิงก็เสี่ยงที่จะมีโรคหลายโรคเกิดมากในวัยนี้ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน มะเร็งเต้านม เพราะฉะนั้น…