เทรนด์ใหม่ นักช็อปออนไลน์สูงวัย ผู้สูงอายุไม่สนใจราคา

ช้อปออนไลน์ผู้สูงอายุ

เทรนด์ใหม่ นักช็อปออนไลน์สูงวัย ผู้สูงอายุไม่สนใจราคา

ด้วยประชาการผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมช็อปออนไลน์ผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ลงทุนทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้ามไป ด้วยเหตุผลสำคัญที่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีกำลังซื้อสูง เพราะมีเงินเก็บมาจากการทำงานทั้งชีวิต  จึงเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจในอนาคตที่จะเข้ามาเจาะตลาดออนไลน์ในกลุ่มนี้อย่างยิ่งค่ะ

  • พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของผู้สูงวัย

พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของคนวัย 40 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงวัยนี้จะอยู่กับร้านค้ามากขึ้น และจะคำนึงถึงแบรนด์และความสะดวกสบายมากกว่าคุณภาพของสินค้า โดยไม่ได้สนใจราคาที่สูงสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะพฤติกรรมการช็อปปิ้งสินค้าและบริการทางออนไลน์ ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนทุกยุคทุกวัยสามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วกว่าทางอื่น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย ทำให้เลือกช็อปออนไลน์ผู้สูงวัยเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายนี้ ก็คือ สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงบริการจากโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล หรือแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

  • เป้าหมายทางการตลาดสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย

นอกจากนี้ ยังได้พบข้อมูลที่สำคัญก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุวัย 40 ปีขึ้นไป …