Fri. Jun 9th, 2023

การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

วัยทอง : สุขภาพจิตผู้สูงอายุกับการจัดการอารมณ์

การจัดการอารมณ์วัยทอง วัยทอง มักจะใช้เรียนผู้หญิงที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย แท้จริงเเล้ว วัยทอง เป็นอาการของสตรีที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน  บางคนก็เรียกว่า  “วัยหมดระดู”  เรื่องของการเข้าสู่วัยทอง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสตรีเพศที่เปลี่ยนไปตามวงจรของชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเข้าสู่วัยทองคุณผู้หญิงก็เสี่ยงที่จะมีโรคหลายโรคเกิดมากในวัยนี้ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน มะเร็งเต้านม เพราะฉะนั้น…

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้แจ่มใสอยู่เสมอ

วิธีการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในสังคมปัจจุบัน ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจที่ห่อเหี่ยว เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบทางตรงต่อผู้สูงอายุเอง เราจึงควรหันมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ จึงจะสามารถช่วยทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพจิตที่ดี   ซึ่งในวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ ให้คุณมีวิธีดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น  การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุเมื่อพบอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เราต้องอยู่กับท่าน เป็นเสมือนเพื่อนคุยอย่างเป็นกันเอง เป็นเหมือนคู่คิดที่จะคอยรับฟังและให้คำแนะนำในบางเรื่อง อย่างน้อยก็เพื่อให้ท่านสบายใจ และหายจากอาการซึมเศร้าได้บ้าง การทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน เราควรหากิจกรรมนอกบ้านที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้เจอบรรยากาศใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ…