Fri. Jun 9th, 2023

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เข้าใจสาเหตุและหลักการรักษา แก้อาการปวดหลัง ปวดเอว

แนวทางการรักษาแก้อาการปวดหลัง  ปวดเอว อาการปวดหลัง ปวดเอวไม่ได้พบเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น  เป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และพบมากขึ้นในคนวัยทำงาน ซึ่งหากปวดมากอาจไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ    คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง   ความอ้วนหรือการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปทำให้กระดูกสันหลังต้องรับน้ำหนักมาก  จนทำให้เกิดความเสื่อม และไขมันที่พอกพูนทำให้สมดุลของร่างกายเสียไป  ทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะเกิดจากการทำงานเช่น ผู้ที่ต้องยกของ ใช้แรงผลักแรงดึงซึ่งจะส่งผลทำให้กระดูกสันหลังบิด  รวมถึงผู้ที่นั่งทำงานอยู่บนโต๊ะเป็นเวลานานๆ  โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถจนทำให้ปวดหลังและเอวได้  โดยทั่วไป วิธีแก้อาการปวดหลัง ปวดเอว…